. . .

W dniu 25.03.2023 Walne Zebranie Jacht Klubu AZS Szczecin nadało Honorowe Członkostwo Andrzejowi Sokołowskiemu. Wniosek uzasadniający przedstawił Komandor Klubu Witold Zdrojewski.

W dniu 27.03.2023 Andrzej Sokołowski odszedł na wieczną wachtę.

Pożegnanie Andrzeja Sokołowskiego odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia o godz. 13.00 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Andrzej Sokołowski – ur. 1945 r, inżynier elektronik (Politechnika Wrocławska), żeglarstwo uprawiał w JK AZS Wrocław, a od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w JK AZS Szczecin.
Kapitan Jachtowy (jachtowy kapitan żeglugi wielkiej), mierniczy regatowy (przez 12 lat). W młodości osiągał sukcesy sportowe w lekkoatletyce – rzut oszczepem (był członkiem kadry narodowej). Uprawiał amatorsko wspinaczkę górską i narciarstwo zjazdowe.
Od ponad 50ciu lat aktywnie, na wysokim poziomie sportowym, osiągając znaczące wyniki sportowe uczestniczy w regatach morskich na jachtach balastowych.
W roku 1971 startował w załodze jachtu Dal II (kpt. E. Ryżewski) zdobywając Mistrzostwo Polski (1m/14 startujących). W następnym roku, w 1972, również w załodze jachtu Dal II z kpt. E. Ryżewskim zdobył vice mistrzostwo Polski.
Startował jako załogant lub od 1973 roku jako kapitan, m.in., w Regatach Gryfa Pomorskiego, w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski, w Regatach o Puchar „Poloneza” (w 1979 r. na jachcie Żak jako kapitan, 1 miejsce), w Regatach Międzynarodowego Tygodnia Zatoki Gdańskiej, a także w regatach Ostseeregatta (1970 r, na jachcie Dal II (kpt. W. Jacobson), jako z-ca kpt, w kl IOR III - 1 miejsce/13 startujących), w regatach Kieler Woche, Ostseewoche, regatach w Bremerhaven (kapitan jachtu Żak – 1m w klasie).
W 1981 r. startował w załodze jachtu Żak (kpt. R. Kisłowski) w MŻMP zdobywając Mistrzostwo Polski.
Trzykrotnie, w latach 1986, 1987 i 1988 w regatach MŻMP jako kapitan jachtu Żak zdobył Mistrzostwo Polski.
W roku 2012 na jachcie Orson w klasie KWR zdobył Mistrzostwo Polski, a w następnym roku vice mistrzostwo.
W roku 2018 na jachcie Orson zdobył Mistrzostwo Polski w klasie ORC.
Wielokrotnie był klasyfikowany na najwyższych miejscach w podsumowaniach sezonu regatowego, w rankingach żeglarskich, zdobywając m.in. Puchar Sezonu.
Ogółem Andrzej Sokołowski startując w MŻMP zdobył – do tej pory - sześciokrotnie Mistrzostwo Polski, w tym czterokrotnie prowadząc jachty jako kapitan, uzyskując tytuł Mistrza Polski.
Startując w regatach i osiągając najwyższe wyniki zawsze występował w barwach Jacht Klubu AZS Szczecin.
Koleżeński, uczynny, o dużym poczuciu prawości i uczciwości.
Zenon Szostak
Archiwum Żeglarskie