. . .

Kolejne smutne wiadomości... Na wieczną wachtę odszedł armator s/y Paskuda.