Zebranie Messy Maszopów i Messy Studentów

Zebranie Messy Maszopów i Messy Studentów dotyczące podziału mandatów na Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, 3 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w budynku klubowym.
Zapraszam,
Przewodniczący Messy Maszopów
Michał Jósewicz