. . .

17 czerwca zmarł po długiej chorobie nasz kolega Włodzimierz Bąkowski, związany z Klubem od 1949 r.
Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w środę 21 czerwca 2017 r. o godzinie 09:15 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (w kaplicy bocznej).

(wj)