Zebranie Mess Maszopów i Studentów

Zebranie Mess Maszopów i Studentów w celu wybrania delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się dnia 25.02.2016 (sobota) o godzinie 12:00 w budynku klubowym.

Zapraszam

Przewodniczący Messy Maszopów

Michał Jósewicz