Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Jacht Klubu AZS w Szczecinie zwołuje na dzień 29 maja 2021 r. na godz. 17:00 (pierwszy termin) oraz na 17:15 (drugi termin) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Jacht Klubu AZS.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących na dany moment środków ostrożności związanych z pandemią.