strefa żółta

Przypominamy, że obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości (1,5 m) między osobami obowiązujący w strefie żółtej dotyczy także terenu przystani, co szczególnie rygorystycznie powinno być przestrzegane podczas slipowań. Stanowisko władz klubowych w tym względzie jest zgodne z wytycznymi.

Zwracamy uwagę na fakt, iż głównym celem noszenia maseczki jest zabezpieczanie otoczenia przed osobą, która jej używa, zatem nierealizowanie tego obowiązku nie jest działaniem na własne ryzyko, tylko brakiem troski o innych.