Płatność za postój - II rata

Przypominamy, że 30.06.2016 r. to ostateczny termin płatności II raty opłaty za postój jachtu.