Opłaty za postój płacone w ratach półrocznych

Przypominamy, że termin wnoszenia drugiej raty opłat półrocznych mija 30.06!