Opłaty za postój jachtów w roku 2017

Przypominamy, że 28.02.2017 r. to ostateczny termin płatności opłat rocznych i półrocznych za postój jachtu. Wniesienie opłaty po terminie powoduje zmianę naliczania opłat na miesięczne.