Opłaty roczne za postój jachtów

Informujemy, iż termin wnoszenia opłat rocznych został wydłużony do dnia 12.03.2016 r. Opłaty wniesione po tym terminie traktowane będą jako opłaty miesięczne.