Opłaty dodatkowe w roku 2021

Przypominamy, że termin płatności jednorazowych opłat inwestycyjnych upływa 31.07.2021 r.

Członkowie klubu JK AZS w dniu 29.05.2021 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Jacht Klubu AZS podjęli w głosowaniu jawnym uchwałę o ustaleniu jednorazowej opłaty inwestycyjnej dotyczącej armatorów jachtów w wysokości 35% opłaty rocznej płatnej w terminie do dnia 31.07.2021 r. W tytule przelewu wpisać należy "opłata inwestycyjna" oraz nazwę jachtu. 
Konieczność podjęcia takiej uchwały związana jest z podejmowanymi przez klub inwestycjami, których celem jest zwiększenie liczby miejsc postojowych, co z kolei pozytywnie wpłynie na wysokość kosztów postoju jachtów.

WYSOKOŚĆ DODATKOWYCH OPŁAT JEDNORAZOWYCH JACHTÓW CZŁONKÓW KLUBU W 2021 ROKU zgodnie z Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania JK AZS z dnia 29.05.2021 r.:

L.p. Dł. całk. jachtu Jednorazowa opłata inwestycyjna
płatna do dnia 31.07.2021 r.
1. Do 5,99 m   590,00 zł
2. 6 – 6,99 m   690,00 zł
3. 7 – 7,99 m   840,00 zł
4. 8 – 8,99 m 1000,00 zł
5. 9 – 9,99 m 1210,00 zł
6. 10 – 10,99 m 1460,00 zł
7. 11 – 11,99 m 1700,00 zł
8. 12 – 12,99 m 1990,00 zł
9. 13 – 13,99 m 2180,00 zł
10. 14 – 15,99 m 2520,00 zł
11. 16 – 17,99 m 2860,00 zł
12. ponad 18 m zgodnie z opłatą negocjowaną