Krzysztof Jaworski: „Życie na trójkącie”, tom 1 i 2, Warszawa 2019

Autobiograficzne wspomnienia Krzysztofa Jaworskiego, żeglarza harcerskiego i akademickiego w
Szczecinie od lat czterdziestych XX w. Barwne opowieści młodego gimnazjalisty, licealisty, studenta
przedstawione na tle burzliwych i nie zawsze łatwych powojennych czasów, publikowane wcześniej
we fragmentach na łamach „Zeszytów Żeglarskich”, ukazują się obecnie włączone w historię, nie
tylko żeglarskich, siedemdziesięciu lat życia Autora.

Cena 50 zł (za dwa tomy) lub dobrowolna wpłata na cel szlachetny, wpłata na konto: Fundacja Avalon (KRS0000270809)
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
Ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa
Nr rachunku: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytuł wpłaty: Zubczewska 10827
Książka do nabycia w Jacht Klubie AZS w Szczecinie.