Godziny statutowe 2022 i 2021

Uwaga, uwaga!
Przypominamy członkom naszego klubu o konieczności opłacania nieodpracowanych godzin statutowych (40 zł za godzinę, 10 godzin rocznie) - osób z zaległościami za rok 2022 jest ponad 80, osób z zaległościami za rok 2021 jest nadal ponad 40.

Równocześnie przypominamy o opłacaniu bieżących i zaległych składek członkowskich (roczna składka 180 zł dla członków zwyczajnych i emerytów, 90 zł dla studentów). Członkowie klubu będący armatorami są zobowiązani do opłacania składek, jest to warunkiem koniecznym postoju jachtu.

Pani Dorota została zobowiązana do egzekwowania ww. opłat, co miejmy nadzieję będzie zachętą do rozliczenia zaległości z własnej inicjatywy bez konieczności angażowania kierowniczki biura klubu.

Uwaga! Jachty armatorów z zaległymi płatnościami, także w zakresie godzin statutowych, nie zostaną zwodowane.