Członkostwo w AZS

Osoby, które zadeklarowały gotowość przystąpienia do krajowego AZS (bądź przystąpiły rok temu i chcą odnowić członkostwo) informujemy, że procedura została wznowiona. Zapraszamy na stronę planeta.azs.pl