Cennik 2022 - opłaty postojowe

Od 1 stycznia 2022 decyzją Zarządu Klubu zmieniają się stawki za postój jachtów członków klubu oraz opłaty za najem boksów, ceny wzrastają średnio o 15%. Wysokość składek, stawki za godziny statutowe (40 zł/h) oraz inne opłaty dla członków pozostają bez zmian. Zasady wnoszenia opłat także nie ulegają zmianie.
Przypominamy:
Termin opłacania postoju rocznego - do 28 lutego. Członkowie mogą wpłacać opłatę roczną w dwóch ratach: I - do 28 lutego, II - do 30 czerwca.
Członkowie klubu, którzy przekroczą termin wpłacania opłat rocznych bądź półrocznych, w danym półroczu wnoszą opłaty miesięczne.

Tutaj znajduje się cennik na rok 2022.