Camping Marina - wsparcie dla A.A. Kocewiczów

Wszyscy chętni do okazania poparcia A.A. Kocewiczom będą mile widziani w środę, 26.04 br. w godzinach 18:00-19:00 na terenie Camping Mariny.

Artykuł w Kurierze Szczecińskim - zdjęcie jest czytelne po powiększeniu.