Awaria szlabanu

Z powodu awarii szlabanu zaszła konieczność ponownego zakodowania systemu. Piloty będące w posiadaniu członków klubu także wymagają ponownego kodowania.
W tym celu przekazywać je należy do biura klubu bądź bosmanki w zamkniętych foliowych woreczkach z opisem zawierającym imię i nazwisko, nazwę jachtu, dane kontaktowe (mail/telefon), na które przekazana będzie informacja o możliwości odbioru pilota.
Podczas przekazywania i odbioru pilotów (a także w innych sytuacjach) obowiązuje reżim sanitarny (maseczki, dezynfekcja rąk, możliwy dystans).