Światełka na wodzie 2017

1 listopada na pokładzie Olandera... pogoda nie dopisała, było mgliście i deszczowo.