ŚMIAŁYM NA WYSPY KANARYJSKIE

Zapraszamy na spotkanie wspomnieniowe o przygotowaniach do rejsu i samym rejsie organizowanym przez Jacht Klub AZS, który odbył się 45 lat temu.
Spotkanie ilustrowane filmem z rejsu oraz filmami o jachtach klubowych z lat 50 - tych, odbędzie się w Tawernie Jacht Klubu AZS dnia 14 lipca br. o godz. 18:00.

Zaprasza

Załoga Śmiałego